TUTORnaASAP to jedyna na rynku szkoła językowa oferująca w pełni personalizowane kursy języka angielskiego biznesowego oraz ogólnego zawierającego tylko taką tematykę jaka będzie potrzebna grupie docelowej, a wiele tematów układamy dla klienta i tematyki, którą jest zainteresowany toteż przy użyciu współpracy i dyskusji pomiędzy członkami, przy jednoczesnym monitoringu ze strony tutora, język angielski w rzeczywistych […]

Jedną z rzeczy, które naprawdę cenimy w TUTORnaASAP, jest nasza zdolność do wyprowadzania słuchaczy z tego stresującego, zatłoczonego otoczenia w mniejsze i bardziej spokojne, aby móc zwiększyć Twoją zdolność do nauki. W związku z tym cały nasz personel lektorski zapewnia środowisko sprzyjające nauce w małych grupach, dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji. Dzięki własnej, większej […]

Omawiając polski kontekst nad efektywnością nauczania należy stwierdzić, że w polskich pracach opisuje się trzy podejścia do badania efektywności nauczania. Pierwsze to ocena wyników nauczania, drugie kontrola procesu nauczania a trzecie wkład nauczyciela lub szkoły w wyniki nauczania. Prawdziwym punktem zwrotnym w rozwoju metod pomiaru szkolnej efektywności nauczania było powstanie w Polsce systemu egzaminów zewnętrznych. […]

Edukacja jest pojęciem związanym z wiedzą i rozwojem umysłowym człowieka określającym: proces zdobywania wiedzy, wykształcenie oraz wychowanie. Pojęcia edukacyjne: wykształcenie i wychowanie są ściśle powiązane z nauką pedagogiczną, która odpowiedzialna jest za prawidłowy i zharmonizowany proces edukacji społeczeństwa.Współczesna edukacja charakteryzuje się wielopłaszczyznowością zadań. Z jednej strony przepływ informacji pozwala na przyswajanie i śledzenie najnowszych osiągnięć, […]