Human education, knowledge and mental development - concepts that are very close to us.

Edukacja jest pojęciem związanym z wiedzą i rozwojem umysłowym człowieka określającym: proces zdobywania wiedzy, wykształcenie oraz wychowanie. Pojęcia edukacyjne: wykształcenie i wychowanie są ściśle powiązane z nauką pedagogiczną, która odpowiedzialna jest za prawidłowy i zharmonizowany proces edukacji społeczeństwa.Współczesna edukacja charakteryzuje się wielopłaszczyznowością zadań. Z jednej strony przepływ informacji pozwala na przyswajanie i śledzenie najnowszych osiągnięć,
a z drugiej stanowi sprawdzian i dążenie do podejmowania działań
nie tylko w polu tego, co najnowsze, ale również tego, co niezmienne
od zarania dziejów.

Coraz więcej w ostatnich latach poświęca się uwagi problematyce efektywności nauczania i równości szans edukacyjnych. Wyniki pomiaru osiągnięć nauczania nie zawsze są wystarczające do oceny efektywności nauczania, bowiem w dużym stopniu zależą od czynników, na które szkoła nie ma wpływu. Należą do nich m.in. uprzednie osiągnięcia uczniów, zdolności, ich środowisko rówieśnicze i rodzinne.

Pytanie o to, co robić, by skutecznie i lepiej nauczać? było i jest jednym
z czynników rozwoju dydaktyki. Ze względu na migrację ludności
w Europie i na całym świecie należałoby ujednolicić model kształcenia. Integracja europejska przebiega na wielu płaszczyznach, wśród których jedną z najważniejszych jest edukacja. Jej celem jest:

  • otaczanie szacunkiem wszystkich Europejczyków,
  • wypracowanie wspólnego kanonu ogólnego europejskiego wykształcenia,
  • uzgodnienia treści programów i kryteriów oceny wyników tak,
    aby umożliwić Europejczykom swobodne funkcjonowanie w skali europejskiej, zmianę miejsca kształcenia oraz pracy.

Dowiedz się więcej i zapoznaj się z naszą ofertą! 🙂  
https://tutornaasap.edu.pl/oferta/