Group work as an effective tool for developing your own skills :)

Jedną z rzeczy, które naprawdę cenimy w TUTORnaASAP, jest nasza zdolność do wyprowadzania słuchaczy z tego stresującego, zatłoczonego otoczenia w mniejsze i bardziej spokojne, aby móc zwiększyć Twoją zdolność do nauki. W związku z tym cały nasz personel lektorski zapewnia środowisko sprzyjające nauce w małych grupach, dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji.

Dzięki własnej, większej i multimedialnej przestrzeni możemy w pełni realizować zajęcia 2-3 osobowe.

Poniżej przedstawiamy cztery korzyści płynące z nauki w mniejszych grupach oraz wyjaśnimy dlaczego warto skorzystać z kursów grupowych w TUTORnaASAP. Faktem jest, iż 90% naszych grup nie przekracza 2 lub 3 uczestników.

1. Elastyczna nauka
Zaletą uczenia się w małych grupach jest to, że czas można bardziej elastycznie ulokować w miejscach najbardziej potrzebnych. Jeśli jedno z słuchaczy boryka się z merytoryczną treścią, prawdopodobnie warto, aby cała grupa utrwaliła dany temat jednocześnie. W innym wypadku łatwiej jest monitorować resztę słuchaczy, otaczając indywidualną opieką danego słuchacza w danym momencie.

2. Poprawa pewności siebie
Często, gdy uczniowie nie biorą udziału w dyskusjach w dużych grupach, może to być kwestia braku wiary w siebie, a nie zakładanego lenistwa. Jednak w mniejszych grupach nieformalna atmosfera często pozwala nauczycielom na zaangażowanie wszystkich uczniów w rozmowę, zachęcając ich do wzięcia udziału, poprzez różne ćwiczenia stymulacyjne. Ponadto kursy specjalistyczne mogą być równie ważnym czynnikiem w podnoszeniu umiejętności społecznych osób z innych środowisk.

3. Więcej możliwości zebrania feedbacku
Zbyt często w tradycyjnych szkołach językowych informacje zwrotne dla słuchaczy mogą być ograniczone do teoretycznego egzaminu i corocznego formularza ewaluacji realizacji podręcznika. W naszych małych grupach opinie na temat pracy wykraczają daleko poza ocenę od A * do F lub wynik na 10. Analizując na bieżąco różne zjawiska globalne społeczne lub ekonomiczne, dostarczamy wartościowej odpowiedzi zwrotnej o błędach lub użytych konstrukcjach językowych. Ponadto, w bardziej nieformalnym i komfortowym środowisku, słuchacze częściej otrzymają natychmiastową informację zwrotną na temat swoich pomysłów i postępów, ponieważ wnoszą swój wkład do dyskusji, który trudno jest powielić na większą skalę.

4. Małe grupy mogą budować umiejętności pracy w zespole.
Bardziej intymne środowisko małej grupy jest również doskonałe do budowania umiejętności pracy w zespole. Podczas gdy uczniowie mogą rozproszyć się w dużych środowiskach, mały, zwarty zespół pracujący nad tym samym problemem lub zagadnieniem stawia studenta w sytuacji, w której musi być aktywny społecznie, przyspieszając postęp edukacyjny i kognitywny jednocześnie.

Przykładowy temat do dyskusji i rozwiązania.

Angażuje następujące aspekty: Speaking; Reasoning; Writing;

Wylądowaliście na Marsie. Stwórzcie w oparciu o aktualną wiedzę naukową bazę dla kosmonautów, która przetrwa atak kosmitów. Stwórz listę rekomendacji dla NASA wskazującą, jak zbudować taką bazę.

Dowiedz się więcej i zapoznaj się z naszą ofertą! www.tutornaasap.edu.pl