Wartości | TutorNaAsap | Kursy Business i Legal English

PODSTAWOWE WARTOŚCI W Szkoła Językowa TUTORnaASAP


1. Komunikujemy swoje potrzeby w sposób otwarty, klarowny i obiektywny.

2. Respektujemy potrzeby strony przeciwnej/ Słuchacza i w swoich działaniach zawsze dążymy to sytuacji win – win. Nikt nie jest chciwy, każdy jak najlepiej współpracuje.

3. W trakcie bezpośredniej współpracy z Słuchaczem weryfikujemy jego bieżące potrzeby, nie wahamy się zadawać pytań stymulujących jego kontrolowane/y zakłopotanie, stres, w celu rozwoju jego kompetencji miękkich.

A. TYLKO odpowiednio zadane pytanie, lub poprowadzona rozmowa, w sposób neutralny, nie oceniający, mocno respektujący rozmówce pozwala na poprawne przeprowadzenie konwersacji na WSZYSTKIE tematy.

4. Nie kwestionujemy toku rozumowania Słuchacza, a dociekamy podłoża/ motywacji do danej decyzji.

5. Socjologiczne podejście do Słuchacza pomaga do komfortowego zarządzania relacją z nim w przyjaznej atmosferze.

6. Wewnątrz firmy informujemy siebie nawzajem (osoby zainteresowane) w sposób bezpośredni, ale przyjazny i przede wszystkim informatywny, podając rozwiązania danych zagadnień lub rekomendacje nt. usprawnień procesów wewnątrz Szkoły/ wśród pracowników. Nie skupiamy się na fakcie zaistnienia problemu, tylko na obiektywnej drodze do jego rozwiązania.

7. Respektujemy wymagania stawiane przez naszych klientów, lub współpracowników, tudzież Szkołę w celu jak najlepszego przygotowania Słuchaczy do osiągnięcie celu językowego.

8. Szkoła dąży do sprawiedliwego/ miarodajnego podziału zasobów pomiędzy pracowników, dążąc do stopniowego zwiększania ich satysfakcji pracowniczej.

9. Pracownicy respektują ograniczenia jakie posiada Szkoła związane z wykonywaniem bieżącej działalności lub dostarczanej infrastruktury i podaje rzetelne rozwiązania nt. wspierające efektywne zarządzanie i rejestracje kursów oraz nowych klientów.

10. Szkoła dąży do personalnego wzrostu wśród Słuchaczy, jak również pracowników, w tym lektorów, transparentnie określając i przekazując warunki oraz osiągane korzyści i dalsze możliwości rozwoju.

en_USEnglish