Zgoda-rekrutacja - TUTORnaASAP | Angielski Biznesowy Warszawa

W sytuacji, gdy chcą Państwo wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o załączenie poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez TUTORnaASAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów prowadzonych przez Administratora przyszłych rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez skutku prawnego na przetwarzanie przed wycofaniem zgody. Wiem, że od tej zgody jest uzależniony udział w obecnej oraz przyszłych procesach rekrutacji..

Informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem jest Szkoła Języków Obcych „TUTORnaASAP” prowadzoną przez spółkę TUTORnaASAP Sp. z o.o. z siedzibą w 00-586 Warszawie pod adresem: ul. Flory 7/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP 7010919470.

Kontakt do administratora: biuro@tutornaasap.edu.pl

Celem przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych jest realizowanie procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art 6.1b RODO oraz Art 6.1a - na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym CV w zakresie wykraczającym poza dane zbierane na podstawie Kodeksu Pracy

Dane zbierane w związku z prowadzoną rekrutacją mogą być powierzane firmom dostarczającym nam infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email.
Dane Państwa będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, rozumianej jako zakończenie okresu próbnego na danym stanowisku lub jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez pełne dwa lata kalendarzowe od wpływu aplikacji. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości ubiegania się o pracę w naszej firmie.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pl_PLPolish