Oferta - TUTORnaASAP | Angielski Biznesowy Warszawa

Nasze Kursy

GENERAL Track

 • Nauczysz się jak konstruować pisma o charakterze urzędowym.
 • Będziesz w stanie nawiązywać spontaniczną rozmowę typu "Small Talk".
 • Zrozumiesz treść artykułu lub podcastu o tematyce branżowej.

BUSINESS Track

 • Bez problemu zrealizujesz zadania firmowe wymagające j. angielskiego.
 • Będziesz sprawnie układał swoją komunikację grupie dyskusyjnej i argumentował swoje stanowisko.
 • Przeanalizujesz efektywnie tekst, raport, studium przypadku i nakreślisz wnioski.
 • Posiądziesz wiedzę z zakresu International Business English.

MIXED Track

 • Łączy wartości GENERAL i BUSINESS Track.
 • Będziesz realizował tematy z pogranicza nomenklatury biznesu międzynarodowego, a tematyki ogólnej.
 • Nauczysz się jak przeprowadzić tele/video konferencję w sposób formalny.

CONVERSATIONAL Track

 • Profesjonalnie poprowadzisz prezentacje przez Zarządem.
 • Będziesz moderował dyskusję na tematy związane z obszarami działania firmy.
 • Będziesz w stanie krytycznie przeanalizować problematykę bieżącego tematu.
 • W sytuacjach grupowych będziesz reagował na komunikaty w sposób zrozumiały i jasny.

Twoja Firma na co dzień współpracuje z partnerami międzynarodowymi lub chcę internacjonalizować swoje działania?

Do Firmy dołączyły osoby zagraniczne i konieczna jest sprawna komunikacja w zespole?

Koniecznym jest poprawa umiejętności prezentacyjnych i naturalności wypowiedzi prezentując wyniki pracy i przedstawiając raporty?

Twoja firma zgłębia problematykę ważnych, merytorycznych zagadnień, w której potrzebna jest pełna transparentność?

Kadra przełożonych jest anglojęzyczna i Twoja firma potrzebuje efektywniejszego przepływu informacji?

Chcesz poprawić postrzeganie swojej Firmy przez klientów zagranicznych?

Chcesz podnieść kwalifikacje wśród pracowników lub zapewnić im benefit pracowniczy w ramach podziękowania za świadczoną pracę?

Wiemy jak Ci, w tym pomóc!

Realizujemy projekty nauczania językowego we współpracy z pracownikami krajowych i międzynarodowych firm. Doradzamy, weryfikujemy i adaptujemy się do potrzeb klientów. Realizujemy zarówno długoletnie programy nauczania jak i niestandardowe projekty, które rozwiązują konkretne problemy klientów, a realizowana tematyka odpowiada wewnętrznym bieżącym zagadnieniom.

U nas problematyczne kwestie nie występują, są tylko sprawy do załatwienia.

Zapraszamy do rozmów w celu personalizacji kursu!

GENERAL Track

 • Wzmocnisz swoją naturalność wypowiedzi.
 • Nauczysz się opisywać swoje doświadczenia lub zamierzenia w sposób klarowny i zrozumiały.
 • Będziesz w stanie nawiązać rozmowę z Native Speaker.
 • Skonstruujesz bez problemu każdą korespondencję.

BUSINESS Track

 • Zwiększysz swoją pewność siebie w kontaktach zawodowych.
 • Przeprowadzisz samodzielnie spotkanie biznesowe.
 • Nauczysz się reagować w profesjonalny sposób.
 • Posiądziesz wiedzę z zakresu Business English.

MIXED Track

 • Łączy wartości GENERAL i BUSINESS Track.
 • Będziesz realizował tematy z pogranicza nomenklatury biznesowej i ogólnej.
 • Nauczysz się jak prezentować i argumentować swoje postulaty.
 • Nauczysz się jak przeprowadzać tele/video rozmowę.

CONVERSATIONAL Track

 • Zrozumiesz komunikaty z radia/ TV/ Internetu.
 • W pełni zrozumiesz dialogi w filmach lub video.
 • Posiądziesz naturalność i spontaniczność w mówieniu.
 • W pewny siebie sposób będziesz rozmawiać z ojczystymi użytkownikami.

Propozycja skierowana jest bezpośrednio do osób indywidualnych i firm. Realizując kursy dostosowane bezpośrednio do potrzeb klienta, zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem językowym uczestników. Dostarczamy narzędzia potrzebne do pracy i życia w pełnym środowisku anglojęzycznym. Program obejmuje od nauki "Small Talks", przez przygotowanie bieżącej korespondencji formalnej/ nieformalnej, kończąc na przygotowaniach do negocjacji biznesowych lub prezentacji produktowych.

AKTUALNA PROPOZYCJA:

 • Przełamywanie barier komunikacyjnych, praca nad pewnością siebie i otwartością na język.
 • Kurs specjalistyczny "Business communication" (el. negocjacji, analizy faktów, wnioskowania, krytycznego myślenia i formalnej komunikacji).
 • Dialogi i rozmówki biznesowe w języku angielskim.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, konstruowanie CV, pisanie listów motywacyjnych.
 • Przygotowanie ludzi do pracy i życia za granicami kraju.
 • Przygotowanie do egzaminów uniwersyteckich.
 • Nauka od podstaw(A1-B1) oraz kursy zaawansowane(B2-C2) ogólne dla młodzieży i dorosłych.

LEGAL Track

 • Wytłumaczysz efektywnie problematykę zagadnień prawniczych.
 • Zweryfikujesz poprawność gramatyczną zapisów przygotowywanej umowy.
 • Będziesz w stanie efektywnie, perswazyjnie wyrażać swoje stanowisko.
 • Będziesz w stanie analizować teksty branżowe, zapisy, artykuły prawne.

Kurs języka angielskiego „Legal English” skierowany jest do osób indywidualnych, pracowników i kadry zarządzającej różnych firm z sektora prawniczego, którym potrzebna jest znajomość specjalistycznego języka angielskiego. Zakres tematyczny kursu obejmuje min.: terminologię prawa międzynarodowego, handlowego, gospodarczego, finansowego, dyrektywy i regulacje, przygotowanie bilingwalnych umów, weryfikację poprawności leksykalnej dokumentów prawniczych oraz terminologię funkcjonowania Unii Europejskiej. Ponadto oferujemy redagowanie tekstów prawniczych, konsultację dokumentów oraz pracę z konstytucją RP.

Integralną częścią kursu jest:

 • ćwiczenie umiejętności rozumienia w komunikacji formalnej i szybkiego reagowania,
 • praca z językiem faktów, analiza przykładowych umów/ zapisów prawnych,
 • analiza studiów przypadków i poszerzanie wiedzy prawniczej poprzez przeprowadzane dyskusje, debaty na podstawie aktualnych, autentycznych dokumentów, opracowań, artykułów branżowych, kodeksów,
 • wykorzystywanie gier stymulacyjnych ćwiczących umiejętności prowadzenia negocjacji i pracy z klientem.

Nauka i realizacja kursu bezpośrednio spersonalizowanego pod Twoje potrzeby lub potrzeby Twojej kancelarii pozwolą Ci posiąść narzędzie, które umożliwi Ci sprawne wytłumaczenie aktualnie prowadzonej sprawy oraz zrozumienie oczekiwań i niepewności, które posiada klient. Dodatkowo, pozwoli to np. przygotować bilingualną umowę oraz zweryfikować poprawność leksykalną dokumentów prawniczych.
Ogólnie wiadomo, iż prawo jest dziedziną, w której transparentność i poprawny, ale stanowczy przekaz komunikatów jest bardzo ważny dla sukcesu prowadzonych przez Ciebie spraw. Toteż, poprzez naukę z Nami, chcemy jak najszybciej i najproduktywniej umożliwić Ci przekazywanie Twojej rozległej wiedzy merytorycznej z zakresu prawa również po angielsku, zachowując przy tym wcześniej wspomnianą transparentność i pewność siebie.

Jak zapisać się na kurs

Zostaw nam dane kontaktowe, Skontaktujemy się w Tobą w przeciągu 24h

Przeprowadzimy krótki wywiad, żeby poznać Twoje potrzeby i ustalić Twój poziom językowy

Otrzymasz spersonalizowaną ofertę indywidualnego lub grupowego kursu

pl_PLPolish