Polityka prywatności - TUTORnaASAP | Angielski Biznesowy Warszawa

Polityka prywatności serwisu https://tutornaasap.edu.pl

  Rozdział 1 Postanowienia ogólne
 • 1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 • 2. Serwis internetowy tutornaasap.edu.pl.(zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez TUTORnaASAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Flory 7/31, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781645. (zwany dalej Administratorem lub Właścicielem).
 • 3. Możesz się z nami skontaktować na biuro@tutornaasap.edu.pl.
 • 4. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na łamach serwisu – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.
 • 5. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 • 6. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności:
  • 6.1 Możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
  • 6.2 Zapisu do newslettera
  • 6.3 Zapisania się na zajęcia
 • 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • 7.1 Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np wysyłając formularz zapytania.
  • 7.2 Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka") lub nagrywając zachowania (ruch) odwiedzających Serwis.
  • 7.3 Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  Rozdział 2 Dane osobowe przekazane przez Użytkownika
 • 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • 2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO,a administrator zapewnia:
  • 2.1. Szyfrowanie danych osobowych.
  • 2.2. Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
  • 2.3. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
  • 2.4. Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • 3. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu prowadzenia korespondencji, zapisu się na zajęcia (przygotowania umowy), zapisania się na newsletter. Dane będą przetwarzane przez:
  • 3.1 Okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
  • 3.2 Do czasu wycofania zgody w przypadku usługi newslettera.
 • 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 • 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wniosek ma rozpatrzyć.
 • 7. W przypadku danych przetwarzanych do celów wysyłki newslettera, aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy kliknąć odpowiedni link dołączany do każdej wiadomości.
 • 8. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • 9. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. usługi newslettera, utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email.
 • 10. Jeśli uznasz, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
  Rozdział 3 Informacje zbierane automatycznie w formie plików cookies.
 • 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 • 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.
 • 4. Czas przetwarzania danych zawartych w plikach cookie nie przekracza 24 miesięcy od momentu ich zebrania, z tym, że każde ponowne odwiedzenie Werwisu przedłuża ten okres.
 • 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • 5.1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
  • 5.2. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis.
  • 5.3. Nagrywania zachowań użytkowników serwisu, w celu poprawy jakości dostępności strony.
 • 6. Administrator przekazanych przez Ciebie danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy Twojej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
  • 7.1. Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  • 7.2. Cookie stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • 9. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics, Pixel Facebook i Smartlook.
 • 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 • 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 • 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 • 13. W zakresie informacji zbieranych i przetwarzanych przez Smartlook, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.smartlook.com/opt-out#top.
  Rozdział 4 Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer
 • 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • 2. Dane te mogą zawierać min.:
  • 2.1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  • 2.2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
  • 2.3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).
  • 2.4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  • 2.5. Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).
 • 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  Rozdział 5 Informacje końcowe i prawne
 • 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.
 • 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • 4.W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
pl_PLPolish