Metody nauczania - TUTORnaASAP | Angielski Biznesowy Warszawa

Wszystkie metody, którymi uczymy są nastawione na ogólną poprawę komunikatywności i naturalności mówienia oraz rozumieniu tzn. uczymy wszystkich aspektów języka (np. gramatyki, słownictwa, słuchania) w taki sposób, by służyły one komunikacji, a nie tylko nauczaniu danego aspektu czy umiejętności. Tak więc, nie uczymy gramatyki jako takiej, ale uczymy pewnej nowej umiejętności, która pozwala nam wyrażać dane treści, a która jest realizowana poprzez określone struktury gramatyczne.

Metoda 30/70

Głównym założeniem jest podział czasu w trakcie zajęć oraz atencji wewnątrz grupy w proporcji 30% do 70%, gdzie:

A. 30% czasu dedykowane jest:
- Powtórkom.
- Wyjaśnianiom i korygowaniu błędów w rozumowaniu.
- Odpowiedzi na pytania.
- Dyskusji na tematy związane z już wcześniej zdobytą wiedzą.

Dodatkowo ograniczamy czas mówienia lektora do 30%, ponieważ zajmuje on pozycję pomocnika w poszukiwaniu wiadomości i zadawania pytań oraz osoby wskazującej sposoby zdobywania wiedzy w miejsce dotychczasowego przekazywania wiedzy jako jej autorytatywnego reprezentanta.

B. 70% czasu dedykowane jest:
- Realizacji nowego materiału językowego włączając gramatykę,
słowotwórstwo oraz pozostałe komponenty językowe.
- Dyskusjom, analizom, argumentacjom, rozwojowi krytycznego myślenia.
- Praktycznemu tłumaczeniu wcześniej poznanej wiedzy i konstrukcji językowych na bieżących
dziełach literackich lub artykułach branżowych.
- Grom biznesowym i symulacją sytuacji biznesowych/ prywatnych.
- Realizacji case studies i formułowaniu wniosków.​

Poprzez aktywną rolę słuchacza, jako osoby po części wpływającej na przebieg zajęć, jego pozycja nie ogranicza się tylko do roli biernego uczestnika, ale aktywnego moderatora planu i badacza zgłębiającego temat. Toteż, pod czujnym okiem lektora pilnującego poprawnego i efektywnego przebiegu kursu słuchacz zgłębia zagadnienia indywidualnie, podejmuje aktywnie dyskusje i konstruuje indywidualne wnioski.

Problem Based Learning

Afirmacja językowa – tworzenie otoczenia naturalnego, w którym funkcjonujemy otoczeniem „in English”. Wymiana przyswajanych na co dzień treści w j. polskim na treści w j. angielskim.

Problem Based Learning Method - To nauczanie skupione na istocie zagadnienia, które stawia słuchacza w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Nauczyciel przygotowuje materiały do dyskusji w gronie uczących się, nakierowuje zajęcia i dyskusję na właściwe tory, zwraca uwagę na błędy w rozumowaniu i wskazuje dalsze źródła informacji pozostawiając słuchaczowi przestrzeń do pracy własnej i autorefleksji. Słuchacz poddaje się początkowej ewaluacji aby określić:

A. Co wiem? ---- Czego muszę się dowiedzieć?
B. Co umiem? ----- Czego muszę się nauczyć?

Główne założenia:
- Omawiane problemy i zagadnienia symulują sytuacje życia codziennego.
- Lektor poprzez zadawanie trafnych pytań skłania słuchacza do łączenia bieżących informacji z już wcześniej zdobytą wiedzą dla zreflektowania słuchacza i zrozumienia istoty omawianego tematu.
- Bliska współpraca wewnątrz grupy i z lektorem oraz pełna otwarta komunikacja. Zasada "nie ma głupich pytań" jest bardzo ważna i powoduje powszechnienie języka, gdy wszystkie nawet drobne problemy komunikowane są otwarcie.
- Przeprowadzenie analizy osiągniętych wyników pracy słuchaczy. Utrwalenie zdobytych nowych informacji i zastosowanego sposobu rozumowania wraz ze sformułowaniem wniosków.

Nasza metodyka

W oparciu o przeprowadzone badania konsumenckie oraz lata doświadczeń w nauczaniu osób dorosłych, stworzyliśmy metodę i wskazówki polegające na "zanurzeniu się" w język, w oparciu o afirmacje językową. Polega ona na „wszczepieniu” sobie pewnych nawyków do własnej podświadomości i szukaniu praktycznych aspektów użycia języka na każdym etapie naszego dnia w pracy i poza nią.

Dodatkowo, zajęcia oparte na metodzie "Problem Based Learning" kładą duży nacisk na rozwój takich umiejętności jak: krytyczne myślenie, praca wspólna, samodoskonalenie się, komunikacja. Ważnym w metodzie jest to, iż lektor permanentnie pracuje nad indywidualną problematyką Ciebie jako klienta. Równolegle, eliminuje błędy podnosząc sukcesywnie Twoją pewność siebie. Odwracając proporcję ze szkolnej ławy, to TY przejmujesz nawet 70% praktycznej inicjatywy na zajęciach.

1
Konsultacje językowe
2
Test poziomujący
3
UŁOŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA W OPARCIU O OSOBISTE CELE I DOŚWIADCZENIA
4
realizacje kursów w formule 30/70
5
Feedback i monitorowanie rozwoju
Klasyczna metoda problemowa
Gry dydaktyczne
Burza mózgów
Metoda symulacyjna
Metoda inscenizacji
Wykład problemowy
Gry dydaktyczne
Dyskusja dydaktyczna
pl_PLPolish