Stosowane metody nauczania jako wskaźnik oceny profesjonalizmu nauczyciela

Efektywność kształcenia zależy od profesjonalizmu nauczania nauczyciela. A od czego zależy ten profesjonalizm ? Odpowiedź jest prosta:
od stosowanych metod nauczania.
Jedną z cennych metod nauczania w tym nauczaniu języka angielskiego
jest technika nauczania problemowego.
W nauczaniu tym wykorzystuje się metody oparte na stopniowym dochodzeniu do wiedzy, poprzez rozwiązywanie problemu.
Pionierami wdrożenia nauczania problemowego (z ang. Problem Based Learning – PBL) byli Barrows i Tamblyn, którzy użyli tej metody nauczania na początku lat 60-tych na Uniwersytecie McMaster w Hamilton.
Celem programu miało być pobudzenie młodych studentów medycyny do wykorzystania nabytej wiedzy do pełnienia w przyszłości zawodu lekarza. Duże zainteresowanie wśród studentów medycznych  spowodowało dynamiczny rozwój PBL na innych kierunkach studiów w tym: ekonomia, edukacja, prawo, kierunki inżynierskie.
Nauczanie problemowe zdefiniowane jest jako fizjologia nauczania obejmująca zespół standardów i zasad niezbędnych w procesie efektywnego nauczania. Na uwagę zasługuje fakt, że proces nauczania problemowego był i jest żywo analizowany również w polskiej edukacji.