Problem Based Learning - TUTORnaASAP | Angielski Biznesowy Warszawa

Problem Based Learning

W oparciu o przeprowadzone badania konsumenckie oraz lata doświadczeń w nauczaniu osób dorosłych, stworzyliśmy metodę i wskazówki polegające na "zanurzeniu się" w język, w oparciu o afirmacje językową. Polega ona na „wszczepieniu” sobie pewnych nawyków do własnej podświadomości i szukaniu praktycznych aspektów użycia języka na każdym etapie naszego dnia w pracy i poza nią.

Główne założenia nauki metodą Problem Based Learning

Samo Kierunkowa

PBL promuje umiejętności zarządzania sobą oraz zasobami, które posiadają studenci. Przykładami są planowanie, refleksja, wnioskowanie oraz zarządzanie informacjami.

Konstruktywna

PBL stymuluje studentów do współtworzenia wiedzy oraz tworzenia sposobów jej pojmowania, oraz aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

Kolaboratywna

PBL jest metodą nauczania nakierowaną na studenta, w której to on tworzy własną wiedzę oraz połączenia między nią. Tutor pełni tutaj rolę przewodnika, który pozwala na utrwalenie przebiegu trasy.

Kontekstowa

PBL używa problematyki na co dzień spotykanej. Stąd materiały dydaktyczne są bardziej przydatne oraz bardziej istotnym jest oparcie ich na żywym przykładzie z obszaru prywatnego/ zawodowego.

Jak to działa w naszej szkole?

1

Dystrybucja materiałów

Materiały edukacyjne w postaci studium przypadku, zagadnienie gramatycznego, materiału audio-video są wysyłane do słuchacza.

2

Zapoznanie się z wiedzą

Słuchacz z odpowiednią uwagą zapoznaje się z materiałami przed zajęciami w celu adaptacji.

3

Analiza założeń

Walidacja studium przypadku, materiału edukacyjnego, szukanie połączeń oraz nakreślenie wniosków i pytań.

6

Podsumowanie, feedback

Podsumowanie tematu oraz jego analizy, nakreślenie finalnych wniosków oraz najważniejszych aspektów, weryfikacja aspektu werbalnego i pisanego.

5

Rewizja wiedzy

Dyskusja systematyzująca wiedzę, przy użyciu uprzednio zrealizowanych zagadnień. Praktyczne ćwiczenia sprawdzające z lekcji wcześniejszych

4

Nauka indywidualna

Zapoznawanie się ze szczegółami wiedzy oraz wyjaśnieniami dostarczonymi przez lektora pogłębiając zrozumienie w realizowanym obszarze językowym.

EADUCATION ROAD MAP

Nasi klienci doceniają efektywność metody PBL

pl_PLPolish