Blog - TUTORnaASAP | Angielski Biznesowy Warszawa

Jedną z rzeczy, które naprawdę cenimy w TUTORnaASAP, jest nasza zdolność do wyprowadzania słuchaczy z tego stresującego, zatłoczonego otoczenia w mniejsze i bardziej spokojne, aby móc zwiększyć Twoją zdolność do nauki. W związku z tym cały nasz personel lektorski zapewnia środowisko sprzyjające nauce w małych grupach, dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji. Dzięki własnej, większej […]

Omawiając polski kontekst nad efektywnością nauczania należy stwierdzić, że w polskich pracach opisuje się trzy podejścia do badania efektywności nauczania. Pierwsze to ocena wyników nauczania, drugie kontrola procesu nauczania a trzecie wkład nauczyciela lub szkoły w wyniki nauczania. Prawdziwym punktem zwrotnym w rozwoju metod pomiaru szkolnej efektywności nauczania było powstanie w Polsce systemu egzaminów zewnętrznych. […]

Edukacja jest pojęciem związanym z wiedzą i rozwojem umysłowym człowieka określającym: proces zdobywania wiedzy, wykształcenie oraz wychowanie. Pojęcia edukacyjne: wykształcenie i wychowanie są ściśle powiązane z nauką pedagogiczną, która odpowiedzialna jest za prawidłowy i zharmonizowany proces edukacji społeczeństwa.Współczesna edukacja charakteryzuje się wielopłaszczyznowością zadań. Z jednej strony przepływ informacji pozwala na przyswajanie i śledzenie najnowszych osiągnięć, […]

Problem Based Learning to nauczanie metodą rozwiązywania problemów, które stawia ucznia w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Za twórcę metody Problem Based Learning uznaje się amerykańskiego filozofa i pedagoga Johna Deweya. Proponował on odejście od behawioralnego sposobu nauczania, kładąc nacisk na nauce poprzez działanie związane bezpośrednio z doświadczeniami uczniów. […]

pl_PLPolish